Tên đề tài luận án: "Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị đô thị thông minh của thành phố Cần Thơ"

  • Nghiên cứu sinh: Huỳnh Phan Trung Trực, Khóa 2022 đợt 2
  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101
  • Người hướng dẫn: Pgs.Ts.Võ Thành Danh
  • Người đồng hướng dẫn: Pgs.Ts.Phan Đình Khôi
  • Thời gian: 10g00 ngày 11/9/2023 (thứ Hai)
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Nghiên cứu sau đại học (Trường Kinh tế)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

7819104

TRƯỜNG KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn