BAN CHẤP CÔNG ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2017-2022

1

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Chủ tịch

2

Phan Anh Tú

Phó Chủ tịch

3

Khưu Thị Phương Đông

Ủy viên

4

Đinh Thị Ngọc Hương

Ủy viên

5

Nguyễn Xuân Thuận

Ủy viên

 

TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ TỔ CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2020-2022

BM. Kế toán - Kiểm toán

1

Nguyễn Thị Hồng Liễu

Tổ trưởng

2

Lê Trần Phước Huy

Tổ phó

BM. Kinh tế

1

Quách Dương Tử

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Đoan Trang

Tổ phó

BM. Kinh doanh quốc tế

1

Trương Khánh Vĩnh Xuyên

Tổ trưởng

2

Nguyễn Kim Hạnh

Tổ phó

BM. Kinh tế nông nghiệp

1

Huỳnh Thị Đan Xuân

Tổ trưởng

BM. Kinh tế Tài nguyên Môi trường

1

Nguyễn Văn Ngân

Tổ trưởng

BM. Marketing

1

Huỳnh Nhựt Phương

Tổ trưởng

BM. Quản trị kinh doanh

1

Châu Thị Lệ Duyên

Tổ trưởng

2

Lê Trung Ngọc Phát

Tổ phó

BM. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

1

Phạm Lê Hồng Nhung

Tổ trưởng

BM. Tài chính - Ngân hàng

1

Vương Quốc Duy

Tổ trưởng

2

Huỳnh Thị Tuyết Sương

Tổ phó

Văn phòng Khoa

1

Huỳnh Phú Tân

Tổ trưởng

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

6686102

TRƯỜNG KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn