KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG

     Khoa Kinh tế tài nguyên - môi trường tiền thân là tổ chuyên môn của Bộ môn Kinh tế tổng hợp và được chính thức thành lập năm 2015. Khoa có 8 giảng viên, thực hiện nhiệm vụ đào tạo bậc đại học chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

     - Tầm nhìn

     Khoa Kinh tế tài nguyên - môi trường nỗ lực trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, và lãnh đạo tiên phong trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

     - Sứ mệnh

     Khoa Kinh tế tài nguyên - môi trường giảng dạy sinh viên sử dụng phân tích kinh tế để đưa ra các quyết định liên quan đến các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu và tài nguyên thiên nhiên nhằm:

1) Hiểu biết đầy đủ các khái niệm về kinh tế tài nguyên và môi trường và các công cụ phân tích thực tế, bao gồm cả các phương pháp định lượng hiện đại;

2) Có khả năng áp dụng các khái niệm kinh tế và các phương pháp định lượng để phân tích, thẩm định và đánh giá các vấn đề và chính sách môi trường;

3) Nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của bối cảnh, cả từ góc độ thể chế và chính sách, khi áp dụng các khái niệm và công cụ của kinh tế môi trường;

4) Hiểu biết sâu sắc về biến đổi khí hậu, bao gồm các khía cạnh khoa học, kinh tế và chính trị.

     - Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

     Cử nhân ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên có thể làm việc ở các tổ chức liên quan đến tài nguyên, môi trường và tài chính (xây dựng chính sách, thuế, phí ô nhiễm, và khai thác tài nguyên), kế hoạch và đầu tư (xây dựng, đánh giá, thẩm định, quản lý, thực hiện dự án về cải tạo môi trường, và khai thác tài nguyên, quản lý nhà nước về môi trường và tài nguyên). 

2. NGÀNH KHOA PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO

     Đại học: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

3. LIÊN HỆ

Khoa Kinh tế tài nguyên - môi trường, Trường Kinh tế CSE, Đại học Cần Thơ.

Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: +84 292 3872307

Fax:            +84 292 3839168 

Thư ký: Thầy Nguyễn Văn Ngân (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Khoa Kinh tế Tài nguyên - Môi trường

Số lượt truy cập

6686498

TRƯỜNG KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn