KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

ĐT: 0292 3734615

 

GIỚI THIỆU

       Khoa Kế toán – Kiểm toán là một trong chín khoa thuộc Trường Kinh tế CSE, Đại học Cần Thơ, có nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán.

       Quá trình hình thành và phát triển của Khoa:

 • Bộ môn Kế – Tài – Ngân được thành lập, trực thuộc Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ (1992).
 • Bộ môn Kế toán – Kiểm toán được thành lập, tách ra từ Bộ môn Kế – Tài – Ngân, trực thuộc Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ (2005).
 • Khoa Kế toán – Kiểm toán được thành lập trên cơ sở Bộ môn Kế toán – Kiểm toán, cùng thời điểm với thành lập Trường Kinh tế CSE, Đại học Cần Thơ (2022).

 

SỨ MỆNH

       Khoa Kế toán – Kiểm toán là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán của vùng; tạo lập môi trường học tập đổi mới, sáng tạo và hội nhập giúp khơi dậy và phát triển tài năng phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Khoa còn là trung tâm nghiên cứu và tư vấn các vấn đề kế toán và kiểm toán trong các đơn vị kế toán, kiểm toán.

 

TẦM NHÌN

       Trở thành một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu về chất lượng ở Việt Nam, chuyên cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán, tạo lập giá trị cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, quốc gia, và khu vực Đông Nam Á thông qua hợp tác, nghiên cứu khoa học, và kết nối cộng đồng.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. HỆ CHÍNH QUY

1.1 Ngành đào tạo

 • Kế toán (mã ngành 7340301)
 • Kiểm toán (mã ngành 7340302)

1.2 Chương trình đào tạo

Các chương trình đang đào tạo:

 • Chương trình đào tạo đại học ngành Kế toán (3,5-4 năm)
 • Chương trình đào tạo đại học ngành Kiểm toán (3,5-4 năm)

Chương trình sắp đào tạo:

 • Chương trình đào tạo đại học ngành Kế toán chất lượng cao (4-4,5 năm)

 

2. HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ TỪ XA

2.1 Địa điểm đào tạo

Đào tạo tại Trường và tại các đơn vị liên kết sau:

 • Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ
 • Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
 • Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
 • Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh An Giang
 • Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
 • Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang
 • Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
 • Các địa phương khác

 

2.2 Ngành đào tạo

 • Kế toán (mã ngành 7340301)
 • Kiểm toán (mã ngành 7340302)

 

2.3 Chương trình đào tạo

 • Chương trình đào tạo đại học vừa làm vừa học (4 năm)
 • Chương trình đào tạo liên thông đại học (cao đẳng liên thông đại học: 1,5–2 năm; trung cấp liên thông đại học: 2,5–3,0 năm)
 • Chương trình đào tạo đại học bằng hai (2–2,5 năm)

 

3. ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HỆ CẤP CHỨNG CHỈ VÀ CHỨNG NHẬN

 • Kế toán trưởng doanh nghiệp
 • Kế toán trưởng đơn vị Hành chính sự nghiệp
 • Thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Quản lý tài chính và dòng tiền trong doanh nghiệp
 • Quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Kỹ năng lập báo cáo tài chính
 • Kế toán căn bản
 • Kiểm soát nội bộ
 • Kiểm toán nội bộ

 

HỌC PHẦN ĐẢM NHẬN

TT

Tên học phần

MSHP

1

Kế toán đại cương

KT003

2

Kiểm toán đại cương

KT009

3

Nguyên lý kế toán

KT106

4

Kế toán ngân sách

KT315

5

Kế toán quản trị 1

KT339

6

Kế toán quản trị 2

KT340

7

Kế toán tài chính 1

KT341

8

Kế toán tài chính 2

KT342

9

Kế toán tài chính 3

KT128

10

Kế toán quốc tế

KT343

11

Hệ thống thông tin kế toán 1

KT370

12

Hệ thống thông tin kế toán 2

KT371E

13

Kế toán chi phí

KT372

14

Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

KT373

15

Kế toán ngân hàng

KT374

16

Kế toán và khai báo thuế

KT375

17

Kiểm toán 1

KT376

18

Kiểm toán 2

KT377

19

Kiểm toán nội bộ

KT378

20

Ứng dụng phần mềm kế toán

KT382

21

Tổ chức thực hiện công tác kế toán

KT383

22

Tổ chức thực hiện công tác kiểm toán

KT384

23

Phân tích báo cáo tài chính

KT322

24

Kiến tập ngành kế toán

KT129

25

Chuẩn mực kế toán quốc tế

KT198E

26

Kế toán hợp nhất kinh doanh

KT454

27

Kiểm toán nhà nước

KT251

28

Hệ thống kiểm soát nội bộ

KT404

29

Phân tích báo cáo tài chính khu vực công

KT464E

30

Kiểm toán hoạt động

KT250

31

Kiến tập ngành kiểm toán

KT132

32

Chuẩn mực kiểm toán

KT199

33

Pháp luật kiểm toán

KT238

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Số lượt truy cập

6686630

TRƯỜNG KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn