BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHOA - NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trương Đông Lộc

Bí Thư Đảng ủy

2

Lê Long Hậu

Phó Bí Thư Đảng ủy

3

Lê Khương Ninh

Đảng ủy Viên

4

Trần Quế Anh

Đảng ủy Viên

5

Nguyễn Hữu Đặng

Đảng ủy Viên

6

La Nguyễn Thùy Dung

Đảng ủy Viên

7

Phan Anh Tú

Đảng ủy Viên

CHI ỦY CÁC CHI BỘ - NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Chi bộ Kinh tế

1

Quan Minh Nhựt

Bí thư Chi bộ

2

Lê Kim Thanh 

Phó Bí thư Chi bộ

3

Võ Văn Dứt

Chi ủy viên

Chi bộ Tài chính – Kế toán

1

Nguyễn Hữu Đặng

Bí thư Chi bộ

2

Trần Bá Trí

Phó Bí thư Chi bộ

3

Trần Khánh Dung

Chi ủy viên

Chi bộ Quản trị

1

Lê Tấn Nghiêm

Bí thư Chi bộ

2

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Phó Bí thư Chi bộ

3

Khưu Ngọc Huyền

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên Kinh tế

1

Lê Thị Ngọc Vân

Bí thư Chi bộ

2

Phan Đặng Anh Thư

Phó Bí thư Chi bộ

3

Trần Quốc Tỷ

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên Quản trị kinh doanh

1

Đinh Công Thành

Bí thư Chi bộ

2

Nguyễn Thanh Toàn

Phó Bí thư Chi bộ

3

Phạm Thị Ngọc Trân

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên Kế toán

1

Trương Thị Thúy Hằng

Bí thư Chi bộ

2

Nguyễn Thị Nhớ

Phó Bí thư Chi bộ

3

Đồng Thị Hồng Phượng

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên Tài chính

1

Nguyễn Xuân Thuận

Bí thư Chi bộ

2

Điền Vĩ Khang

Phó Bí thư Chi bộ

3

Trần Thị Anh Thư

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên Marketing - Du lịch

1

La Nguyễn Thùy Dung

Bí thư Chi bộ

2

Nguyễn Thị Anh Thư

Phó Bí thư Chi bộ

3

Đặng Thị Thúy An

Chi ủy viên

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

6686587

TRƯỜNG KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn