Biểu mẫu của Trường Kinh tế:

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ KÈM THEO KHI XÁC NHẬN CÁC LOẠI ĐƠN

Đơn xin xác nhận sinh viên: Đơn + kết quả đăng ký học phần (in trong tài khoản cá nhân)

Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự: Sinh viên đăng ký trực tuyến trên website Phòng Công Tác Sinh Viên Trường Đại học Cần Thơ.

Đơn xin tạm nghỉ học: Đơn + minh chứng cho lý do tạm nghỉ

Đơn xin đi học lại: Đơn + quyết định v/v cho sinh viên tạm nghỉ học (đã nhận lúc cho sinh viên tạm nghỉ học)

*Lưu ý:

- Tất cả các đơn sau khi được xác nhận sinh viên đến nhận lại và nộp cho các đơn vị có liên quan (VD: Phòng Đào Tạo, Phòng Công Tác Sinh Viên Trường Đại học Cần Thơ, ... Đối với đơn xin điểm I thì sẽ nộp cho GV khi sinh viên tham gia lớp học phần để được lên điểm trên hệ thống).

- Đơn theo mẫu (sinh viên phải đánh máy các mẫu đơn khi nộp cho Trường).

- Sinh viên đóng mộc Trường Đại học Cần Thơ tại phòng Kế hoạch tổng hợp – Nhà điều hành.

QUY ĐỊNH - BIỂU MẪU ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Quy định

Các quy định khác Sinh viên xem trực tiếp trên trang web của Phòng Công Tác Sinh Viên, Phòng Đào Tạo Trường Đại học Cần Thơ

1

- Quy định trình bày luận văn, chuyên đề

2

Chương trình bảo vệ luận văn đại học

3

Quy định về việc liên hệ với GVHD chuyên đề, tiểu luận, luận văn (áp dụng cho VLVH, từ xa)

4

Quy định về việc thực hiện kiểm tra số liệu đề tài

5

- Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy (Quyết định số 3003/QĐ-ĐHCT)

6

- Xem thêm các quy định khác của Trường...  

Biểu mẫu

1

- Đơn xin công nhận điểm M (miễn học phần anh văn, tin học, GDQP, GDTC) (có tên trong danh sách của quyết định số 3003/QĐ-ĐHCT)

- Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm M (đối với chứng chỉ ngoại ngữ không có tên trong danh sách của quyết định số 3003/QĐ-ĐHCT)

2

- Kế hoạch học tập toàn khóa (mới cập nhật)

 3.1

- Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần (do đã tích lũy ở bậc đại học tại một cơ sở đào tạo trước đây)

3.2

- Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần (do đã được Hiệu trưởng Trường ĐHCT cử đi học tập)

Hồ sơ gồm 05 loại giấy tờ sau:

  • Đơn mẫu 3.1
  • Đơn mẫu 3.2
  • Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học tập ở nước ngoài
  • Quyết định về việc thu nhận sinh viên đi học tập nước ngoài trở về
  • Bảng điểm của Trường được cử đến học đã cấp

4

- Đơn xin học bổng

5

- Đơn xin chuyển trường

6

- Đơn xin học lại (lý do tạm nghỉ do hoàn cảnh)

- Đơn xin học lại (lý do tạm nghỉ do điều trị bệnh)

- Đơn xin học lại (lý do tạm nghỉ do bị đình chỉ học tập)

7

- Đơn xin tạm nghỉ học (lý do điều trị bệnh)

- Đơn xin tạm nghỉ học (lý do hoàn cảnh gia đình hoặc lý do khác)

8

- Đơn xin thôi học

9

- Đơn xin xác nhận cuối khóa

10

- Đơn xin xác nhân sinh viên

11

- Thông tin cá nhận sinh viên

12

- Đơn xin học bổng tấm lòng vàng

13

- Đơn xin chuyển sang hệ VLVH

14

- Đơn xin cấp giấy giới thiệu xin số liệu xin số liệu

15

- Đơn xin học tập ngắn hạn ở nước ngoài

16

- Đơn xin điểm I

17

- Đơn điều chỉnh điểm I

18

- Đơn xin tương đương học phần

19

- Đơn xin chuyển chương trình, ngành đào tạo

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

7819569

TRƯỜNG KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn