STT

Họ Tên

Số điện thoại

Địa chỉ liên hệ

01

Trương Chí Hải

0913 817 118

VP. Chức danh GSCS và Thi đua khen thưởng,VP.Chức danh GSCS&TĐKT

02

Phan Tùng Lâm

0913 784 297

Sở KH&CN TP Cần Thơ

03

Võ Thị Lang

01677 390 277

BM Kinh tế nông nghiệp & KTNN

04

Mai Văn Nam

0939 828 333

Khoa Sau Đại học trường ĐHCT

05

Đỗ Thị Tuyết

0919 437 041

Bộ môn QTKD- Khoa Kinh tế

06

Đỗ Văn Xê

0918 026 027

Bộ môn Kinh tế

07

Trương Chí Tiến

0989 175 442

Bộ môn QTKD- Khoa Kinh tế

08

Vũ Xuân Nam

0907 433 437

Phòng Tài vụ Trường ĐHCT

09

Nguyễn Thanh Nguyệt

0918 757 475

Bộ môn Kế toán Kiểm toán – Khoa Kinh tế

10

Lê Nguyễn Đoan Khôi

0907 238 474

Phòng Quản lý Khoa học Trường ĐHCT

11

Nguyễn Văn Duyệt

0918724633

Phòng Tài vụ Trường ĐHCT

12

Phan Thị Mỹ Hoàng

0989019383

Phòng Tài vụ Trường ĐHCT

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

6686611

TRƯỜNG KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn