DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 (Dự kiến)

Mã trường: TCT; Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 8.720

(Nhấp vào các tên ngành để xem thông tin giới thiệu về ngành)

1. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (CTTT), DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (CLC)

TT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3

PHƯƠNG THỨC 5

ĐIỂM TT 2022

CHỈ TIÊU

TỔ HỢP

CHỈ TIÊU

TỔ HỢP

HỌC BẠ

ĐIỂM THI

1

7340101C

Quản trị kinh doanh (CLC)

36 triệu đồng/năm học

80

A01, D01, D07

40

A00, A01, D01, D07

26.50

21.75

2

7810103C

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CLC)

36 triệu đồng/năm học

40

40

24.75

20.50

3

7340201C

Tài chính – Ngân hàng (CLC)
36 triệu đồng/năm học

40

40

26.50

21.50

4

7340120C

Kinh doanh quốc tế (CLC)

36 triệu đồng/năm học

80

40

27.75

23.75

2. CÁC NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ

TT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH
(chuyên ngành - nếu có)

CHỈ TIÊU DỰ KIẾN

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

ĐIỂM TT 2022

HỌC BẠ

ĐIỂM THI

KINH TẾ - KINH DOANH (Xét các phương thức 123 và 6)

1

7340301

Kế toán

100

A00, A01, C02, D01

28.75

25.00

2

7340302

Kiểm toán

80

A00, A01, C02, D01

28.00

24.00

3

7340201

Tài chính-Ngân hàng

80

A00, A01, C02, D01

29.25

25.00

4

7340101

Quản trị kinh doanh

100

A00, A01, C02, D01

29.00

24.75

5

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

100

A00, A01, C02, D01

28.25

24.40

6

7340115

Marketing

100

A00, A01, C02, D01

29.25

25.25

7

7340121

Kinh doanh thương mại

120

A00, A01, C02, D01

28.75

24.25

8

7340120

Kinh doanh quốc tế

100

A00, A01, C02, D01

29.25

24.50

9

7310101

Kinh tế

80

A00, A01, C02, D01

28.25

24.40

10

7620115

Kinh tế nông nghiệp

120

A00, A01, C02, D01

26.00

16.00

11

7850102

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

80

A00, A01, C02, D01

25.25

16.25

 - Link của trang tuyển sinh Đại học Cần Thơ để xem thêm thông tin...

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

7819282

TRƯỜNG KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn