LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

       Lĩnh vực Kinh tế được bắt đầu đào tạo từ năm học 1966-1967 ở Viện Đại học Cần Thơ bởi Đại học Luật Khoa và Đại học Khoa học Xã hội (Kinh tế học). Ban Kinh tế nông nghiệp thuộc Trường Cao đẳng Nông nghiệp do thầy Nguyễn Viết Trương làm giám đốc được thành lập theo Sắc lệnh số 62-SL/GD ngày 31-3-1966, Sắc lệnh số 148-SL/GD ngày 2-8-1966, Quyết định số 54-VĐH/NN/QĐ ngày 18-6-1969, Chứng thơ hành chánh số 186-VĐH/NV ngày 10-10-1968, và Chỉ Nam 1970-1971.

       Sau 1975, Viện Đại học Cần Thơ đổi tên thành Đại học Cần Thơ, và Bộ môn Kinh tế được thành lập thuộc Khoa Nông nghiệp theo Quyết định số 172/TCCB 8-9-1976. Đến năm 1977, Đại học Cần Thơ ra Quyết định 307/TCCB ngày 7-5-1977 giải thể Khoa Nông nghiệp, và thành lập Bộ môn Kinh tế nông nghiệp trực thuộc Đại học Cần Thơ do thầy Nguyễn Thái Luận làm Trưởng bộ môn.

       Sau đó, Khoa Kinh tế nông nghiệp được thành lập theo Quyết định số 791/QĐ-ĐH ngày 30-7-1979 của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở Bộ môn Kinh tế nông nghiệp. Đến ngày 12-10-1979, Đại học Cần Thơ ra Quyết định số 451/TCCB thành lập Khoa Kinh tế và tuyển sinh khóa đầu tiên ngành Kinh tế nông nghiệp (Khóa 5).

       Trong giai đoạn này, lãnh đạo Khoa là thầy Nguyễn Văn Trương là Thường trực Đảng ủy Đại học Cần Thơ, kiêm Chủ nhiệm Khoa, và thầy Đàm Hộ Cầu làm Phó Chủ nhiệm Khoa. Sau đó, thầy Đàm Hộ Cầu được bổ nhiệm Quyền Trưởng Khoa và Trưởng Khoa theo Quyết định số 232/TCCB 15-11-1982 và Quyết định số 350/TCCB 30-10-1985.

       Bắt đầu từ năm học 1986-1987, ngoài ngành Kinh tế nông nghiệp, Khoa Kinh tế liên kết với Đại học Kinh tế TP.HCM mở đào tạo ba ngành Kế toán, Tài chính, và Thương nghiệp. Đến năm 1995, đáp ứng yêu cầu của sự đổi mới nền kinh tế Việt Nam, Khoa Kinh tế được đổi tên thành Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh theo Quyết định số 2960/GD&ĐT ngày 26-8-1995 và Quyết định số 147/ĐHCT.TCCB.95 ngày 6-10-1995. Trong xu hướng hội nhập nền giáo dục quốc tế và thể theo quy mô đào tạo đa lĩnh vực của Khoa, Đại học Cần Thơ đã đổi tên Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh thành Khoa Kinh tế theo Quyết định số 3213/QĐ-ĐHCT ngày 9-9-2015. Đến ngày 29-9-2022 theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐT, Khoa Kinh tế đổi tên thành Trường Kinh tế CSE để đúng với quy mô, lãnh vực, cấp độ, và chất lượng đào tạo của Trường. Bước ngoặt này tạo điều kiện cho Trường Kinh tế CSE phát triển lên tầm cao mới.

 

 ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

 NGÀNH ĐÀO TẠO

 

 

 HỢP TÁC QUỐC TẾ

       Với đội ngũ giảng viên trình độ cao, nhiệt tình, và hầu hết được đào tạo từ các nước phát triển, Trường Kinh tế CSE có mối quan hệ hợp tác quốc tế rộng rãi với nhiều viện, trường ở Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á, và Châu Đại dương nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học (xuất bản và tổ chức hội thảo khoa học quốc tế), đào tạo (trao đổi giảng viên, học viên, và sinh viên), và internship.

       Mối quan hệ hợp tác này, cũng nhiều yếu tố khác, đã giúp tạo nên uy tín hình ảnh của Trường Kinh tế CSE trong thời gian qua và sắp tới.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

6683794

TRƯỜNG KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn