THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 (Theo quyết định số 119/QĐ-ĐHCT - ký ngày 19/01/2022)

TT

Thông tin

Chức vụ

1

Pgs.Ts.Trương Đông Lộc

Chủ tịch Hội đồng

2

Pgs.Ts.Huỳnh Trường Huy

Thư ký Hội đồng

3

Pgs.Ts.Lê Khương Ninh

Ủy viên

4

Pgs.Ts.Lưu Thanh Đức Hải

Ủy viên

5

Pgs.Ts.Phan Anh Tú

Ủy viên

6

Pgs.Ts.Quan Minh Nhựt

Ủy viên

7

Pgs.Ts.Phạm Lê Thông

Ủy viên

8

Ts.Lê Tấn Nghiêm

Ủy viên

9

Pgs.Ts.Võ Văn Dứt

Ủy viên

10

Pgs.Ts.Nguyễn Hữu Đặng

Ủy viên

11

Ts.Lưu Tiến Thuận

Ủy viên

12

Pgs.Ts.Huỳnh Việt Khải

Ủy viên

13

Pgs.Ts.Phan Đình Khôi

Ủy viên

14

Pgs.Ts.Lê Long Hậu

Ủy viên

15

Pgs.Ts.Ngô Mỹ Trân

Ủy viên

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

6686636

TRƯỜNG KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn