1. Giới thiệu

     Bộ môn Tài chính – Ngân hàng thành lập năm 1992 và là một trong 9 bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ. Phương châm của Bộ môn là lấy chất lượng đào tạo làm trọng tâm, giúp người học sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng và tìm được cơ hội việc làm tốt trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Bộ môn cung cấp một đội ngũ lao động năng động, trí tuệ và sáng tạo cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

Bộ môn Tài chính – Ngân hàng (5/12/2020)

2. Đội ngũ nhà giáo

     Bộ môn hiện có 26 giảng viên, trong đó có 6 Phó giáo sư, 2 Tiến sỹ, và 18 Thạc sỹ. Nhiều giảng viên của Bộ môn đang học tập nâng cao trình độ chuyên môn tại các trường đại học uy tín ở Australia, New Zealand, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Nhật Bản, và Đài Loan.

Lãnh đạo Bộ môn

Chức vụ Học vị Họ và tên Email
Trưởng Bộ môn Phó giáo sư, Tiến sỹ Phan Đình Khôi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phó trưởng Bộ môn Thạc sỹ Thái Văn Đại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phó trưởng Bộ môn Phó giáo sư, Tiến sỹ Lê Long Hậu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thư ký Trưởng Bộ môn Tiến sỹ Khưu Thị Phương Đông This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Danh sách cán bộ 

STT

Họ và tên

Học vị

Chức danh

Email

1

Phan Đình Khôi

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Giảng viên cao cấp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Long Hậu

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Thái Văn Đại

Thạc sỹ

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Thanh Bình

Thạc sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Vương Quốc Duy

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Giảng viên cao cấp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Khưu Thị Phương Đông

Tiến sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Bùi Lê Thái Hạnh

Thạc sỹ,

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Trần Ái Kết

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Giảng viên cao cấp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nguyễn Hồ Anh Khoa

Tiến sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Trương Thị Bích Liên

Thạc sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Mai Lê Trúc Liên

Thạc sỹ,

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Trương Đông Lộc

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Giảng viên cao cấp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Nguyễn Thị Lương

Thạc sỹ,

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Phạm Xuân Minh

Thạc sỹ,

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Đoàn Tuyết Nhiễn

Thạc sỹ,

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Trần Thị Hạnh Phúc

Thạc sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Nguyễn Thị Kim Phượng

Thạc sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Huỳnh Thị Tuyết Sương

Thạc sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Nguyễn Văn Thép

Tiến sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Nguyễn Xuân Thuận

Thạc sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Phạm Phát Tiến

Thạc sỹ,

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

Nguyễn Trung Tính

Thạc sỹ,

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

Trần Bá Trí

Thạc sỹ,

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

Bùi Văn Trịnh

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25

Trần Việt Thanh Trúc

Thạc sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26

Đoàn Thị Cẩm Vân

Tiến sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Đào tạo

  1. Đại học ngành Tài chính – Ngân hàng, mã ngành 7340201
  2. Đại học ngành Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao, mã ngành 7340201
  3. Thạc sỹ ngành Tài chính – Ngân hàng, mã ngành 8340201
  4. Tiến sỹ ngành Tài chính – Ngân hàng, mã ngành 9340201

     Chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng được thiết kế và xây dựng dựa trên khung tham khảo từ các trường Đại học có uy tín trên thế giới và ý kiến của các bên liên quan, gồm có nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, giảng viên và người học.

Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp của người học

 

Cơ sở vật chất

- Phòng mô phỏng thực hành Ngân hàng lõi (Core-banking) được xây dựng và thiết kế theo đúng mô hình một Phòng giao dịch của Ngân hàng trên thực tế.

- Phòng chuyên đề, phòng nghiên cứu sau Đại học.

- Phòng máy tính để đáp ứng nhu cầu học lý thuyết kết hợp với thực hành.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

     Bên cạnh hoạt động giảng dạy, giảng viên của Bộ môn còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và ngân hàng. Sản phẩm khoa học từ các hoạt động này là các bài báo được công bố trên tạp chí có uy tín trong nước và quốc tế và các kết quả đề tài, dự án gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

     Hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ Bộ môn gắn liền với hoạt động giảng dạy, đặc biệt là bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ. Nghiên cứu sinh và học viên cao học có cơ hội được tham gia vào nhóm nghiên cứu của cán bộ Bộ môn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập và nghiên cứu.

4. Các lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn

- Cấu trúc vốn; Giá trị doanh nghiệp; Chính sách tài trợ; Kiểm soát công ty; và Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;

- Hành vi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán; Tương tác giữa thị trường tài chính và thị trường hàng hóa;

- Phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế; Hệ thống tài chính quốc gia; Tài chính chuỗi giá trị;

- Bảo hiểm nông nghiệp và thị trường tín dụng nông thôn; Tương tác giữa thị trường tín dụng chính thức và phi chính thức; tín dụng vi mô và thu nhập;

- Nghiên cứu về công nghệ tài chính (Fintech);

- Chính sách thuế, tiết kiệm và tiêu dùng của người dân;

- Rủi ro tín dụng; Khả năng đáp ứng yêu cầu về an toàn vốn theo Hiệp ước Basel II; Chính sách đổi mới hệ thống NHTM; Mô hình đánh giá năng lực tài chính của NHTM;

- Tư vấn tài chính doanh nghiệp, quyết định đầu tư, tài chính cá nhân, thuế; và

- Đào tạo ngắn hạn: nghiệp vụ ngân hàng thương mại, đầu tư chứng khoán, quản lý dòng tiền, quản lý tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ, khai báo thuế.

 

Công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FNz72_1X-6mkonQR_A1aXtupK6-9_JLWhw-GupIdehM/edit?usp=sharing)

5. Thông tin liên hệ

Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: +84 292 3734607
Fax:            +84 292 3839168
Facebook: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

6686493

TRƯỜNG KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn