BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA KINH TẾ

NHIỆM KỲ 2022- 2024

  

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1.      

Phạm Thị Nguyên

Bí thư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.      

Trần Việt Thanh Trúc

Phó Bí thư - Trưởng ban phong trào

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.      

Huỳnh Chí Thảo Vy

Phó Bí thư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.      

Lăng Ngọc Phương Trâm

Ủy viên BTV - Trưởng ban đoàn vụ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.      

Nguyễn Ngọc Anh Kiệt

Ủy viên BTV - Trưởng ban học thuật

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.      

Thái Thị Hồng Ánh

Ủy viên BCH - Phó ban học thuật

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.      

Lê Thị Tú Quyên

Ủy viên BCH - Phó ban đoàn vụ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.      

Lê Văn Tãi

Ủy viên BCH - Phó ban phong trào

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.      

Cao Thị Thùy Dương

Ủy viên BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10.  

Lâm Phụng Kiều

Ủy viên BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11.  

Nguyễn Hoàng Yến Oanh

Ủy viên BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12.  

Nguyễn Trọng Tính

Ủy viên BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13.  

Lưu Thị Ngọc Thi

Ủy viên BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14.  

Bùi Minh Thuần

Ủy viên BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15.  

Trừ Ngọc Trân

Ủy viên BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16.  

Nguyễn Ngọc Vy

Ủy viên BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17.  

Trần Phương Vy

Ủy viên BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

6686464

TRƯỜNG KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn