DANH SÁCH CÁC KHOA

 

STT

Khoa

Số điện thoại

1

Kế toán – Kiểm toán

0292.3734615

2

Kinh doanh quốc tế

0292.3872277

3

Kinh tế học

0292.3734612

4

Kinh tế nông nghiệp

0292.3734611

5

Kinh tế tài nguyên - môi trường

0292.3872307

6

Marketing

0292.3734610

7

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

0292.3872276

8

Quản trị kinh doanh

0292.3734608

9

Tài chính – Ngân hàng

0292.3734607

 

DANH SÁCH CÁN BỘ TRƯỜNG KINH TẾ

 

TT

Họ

Tên

Nữ

MSCB

Học

vị

Chức

danh

Đơn vị

LLKH

Email

1

Nguyễn Thuý

An

X

1986

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trần Quế

Anh

X

1987

ThS

GVC

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phạm Lan

Anh

X

2311

ThS

GV

Kinh tế học

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Phạm Tuyết

Anh

X

1780

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thị Lan

Anh

X

2711

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Đàm Thị Phong

Ba

X

1046

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Thanh

Bình

 

2595

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Minh

Cảnh

 

2597

TS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nguyễn Thị Bảo

Châu

X

2501

ThS

GV

Marketing

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Hồ Hữu Phương

Chi

X

2496

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Trương Kim

Cương

X

1094

 

 

Văn phòng khoa

 

 

12

Ong Quốc

Cường

 

2502

TS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Thái Văn

Đại

 

565

ThS

GVC

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Tống Yên

Đan

X

1874

TS

GV

KTTN-MT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Nguyễn Hữu

Đặng

 

1047

TS

GVC

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Võ Thành

Danh

 

563

TS

PGS

KTTN-MT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Nguyễn Hồng

Diễm

X

2116

TS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Nguyễn Thị

Diệu

X

557

ThS

GVC

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Trần Thụy Ái

Đông

X

1538

ThS

GV

KTTN-MT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Khưu Thị Phương

Đông

X

2278

TS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Nguyễn Ngọc

Đức

 

2504

ThS

GV

Kinh tế học

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

Trần Khánh

Dung

X

2592

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

La Nguyễn Thùy

Dung

X

1894

TS

GV

Marketing

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

Nguyễn Thị Phương

Dung

X

1981

TS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25

Trần Quốc

Dũng

 

558

ThS

GVC

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26

Khổng Tiến

Dũng

 

2174

TS

GV

KTNN

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27

Đặng Thị Ánh

Dương

X

2494

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28

Vũ Thuỳ

Dương

X

1872

ThS

GV

KTNN

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29

Võ Văn

Dứt

 

1470

TS

PGS,GVCC

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30

Vương Quốc

Duy

 

1630

TS

PGS,GVC

Tài chính - NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31

Trần Thị Thu

Duyên

X

2277

TS

GV

KTTN-MT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32

Châu Thị Lệ

Duyên

X

1781

TS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33

Trần Thy Linh

Giang

X

1152

ThS

GV

Kinh tế học

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

34

Đỗ Thị Hoài

Giang

X

2382

ThS

GV

KTNN

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35

Nguyễn Thị Kim

X

1755

ThS

GV

Kinh tế học

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

36

Lưu Thanh Đức

Hải

 

548

TS

PGS

Marketing

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

37

Trương Thị Thuý

Hằng

X

1985

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

38

Nguyễn Thuý

Hằng

X

1540

ThS

GV

KTTN-MT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

39

Nguyễn Kim

Hạnh

X

2601

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

40

Bùi Lê Thái

Hạnh

X

1875

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41

Phạm Lê Đông

Hậu

X

2280

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

42

Lê Long

Hậu

 

1753

TS

GVC

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

43

Lê Thị Diệu

Hiền

X

2224

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

44

Nguyễn Thị Ngọc

Hoa

X

1878

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

45

Lê Phước

Hương

X

1539

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

46

Đinh Thị Ngọc

Hương

X

2593

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

47

Trần Thu

Hương

X

2748

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

48

Lê Trần Phước

Huy

 

2495

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

49

Huỳnh Trường

Huy

 

1471

TS

PGS

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

50

Khưu Ngọc

Huyền

X

2710

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

51

Huỳnh Việt

Khải

 

1537

TS

GV

KTTN-MT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

52

Nguyễn Tri Nam

Khang

X

2282

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

53

Nguyễn Hồ Anh

Khoa

 

2119

TS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

54

Phan Đình

Khôi

 

1695

TS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

55

Nguyễn Tuấn

Kiệt

 

1779

TS

PGS

Kinh tế học

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

56

Nguyễn Ngọc

Lam

 

570

ThS

GVC

Văn phòng khoa

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

57

Huỳnh Nguyễn Vũ

Lâm

 

2749

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

58

Hồ Hồng

Liên

X

2118

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

59

Mai Lê Trúc

Liên

X

2019

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

60

Trương Thị Bích

Liên

X

1876

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

61

Nguyễn Thị Hồng

Liễu

X

1535

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

62

Hoàng Thị Hồng

Lộc

X

2223

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

63

Trương Đông

Lộc

 

560

TS

PGS

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64

Nguyễn Thị

Lương

X

1468

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

65

Huỳnh Thị Cẩm

X

1542

TS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

66

Lê Bình

Minh

 

2384

ThS

GV

Kinh tế học

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

67

Phạm Xuân

Minh

 

1629

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

68

Nguyễn Phạm Thanh

Nam

 

540

ThS

GVC

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

69

Nguyễn Văn

Ngân

 

1345

ThS

GVC

KTTN-MT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

70

Nguyễn Thị Thúy

Ngân

X

2907

ThS

GV

Kinh tế học

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

71

Nguyễn Quốc

Nghi

 

1983

TS

GV

Marketing

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

72

Lê Tấn

Nghiêm

 

1280

TS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

73

Phạm Thị

Ngoan

X

9600

ĐH

Kế toán

TT.ĐT-TV Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

74

Phạm Thị

Nguyên

X

2844

ThS

GV

KTNN

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

75

Phan Thị Ánh

Nguyệt

X

1880

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

76

Võ Thị Ánh

Nguyệt

X

2517

ThS

GV

Kinh tế học

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

77

Đoàn Tuyết

Nhiễn

X

2435

TS

GV

Tài chính - NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

78

Dương Quế

Nhu

X

1871

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

79

Phạm Lê Hồng

Nhung

X

2114

TS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

80

Quan Minh

Nhựt

 

551

TS

PGS

Kinh tế học

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

81

Lê Khương

Ninh

 

543

TS

PGS

Kinh tế học

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

82

Nguyễn Đinh Yến

Oanh

X

2383

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

83

Lê Trung Ngọc

Phát

 

2810

ThS

GV

QTKD

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

84

Trần Thị Hạnh

Phúc

X

2222

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

85

Huỳnh Nhựt

Phương

X

1980

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

86

Võ Hồng

Phượng

X

1543

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

87

Nguyễn Thị Kim

Phượng

X

1095

ĐH

TVV

Văn phòng khoa

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

88

Nguyễn Thị Kim

Phượng

X

1281

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

89

Thạch Keo Sa

RáTe

 

2596

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

90

Huỳnh Thị Tuyết

Sương

X

1978

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

91

Nguyễn Phú

Son

 

554

TS

PGS

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

92

Nguyễn Tấn

Tài

 

2221

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

93

Nguyễn Hữu

Tâm

 

1282

TS

GVC

KTNN

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

94

Lê Ngọc Thanh

Tâm

X

2910

ThS

GV

Tài chính - Ngân hàng

 file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

95

Huỳnh Phú

Tân

 

2632

ĐH

CV

Văn phòng khoa

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

96

Bùi Thị Kim

Thanh

X

1870

TS

GV

Kinh tế học

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

97

Lê Kim

Thanh

X

1634

ThS

CV

Văn phòng khoa

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

98

Đinh Công

Thành

 

2113

TS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

99

Nguyễn Văn

Thép

 

2594

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

100

Huỳnh Hữu

Thọ

 

2709

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

101

Nguyễn Hồng

Thoa

X

2385

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

102

Phạm Lê

Thông

 

1278

TS

PGS

KTNN

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

103

Lưu Tiến

Thuận

 

553

TS

GVC

Marketing

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

104

Nguyễn Xuân

Thuận

 

2500

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

105

Phạm Phát

Tiến

 

2436

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

106

Tín

 

2117

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

107

Nguyễn Trung

Tính

 

2499

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

108

Ngô Mỹ

Trân

 

1631

TS

PGS

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

109

Hà Mỹ

Trang

X

2516

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

110

Nguyễn Thu Nha

Trang

X

1881

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

111

Nguyễn Thị Đoan

Trang

X

2312

ThS

GV

Kinh tế học

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

112

Hồ Lê Thu

Trang

X

1984

TS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

113

Lê Thị Thu

Trang

X

1877

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

114

Trần Bá

Trí

 

1145

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

115

Đinh Thị Lệ

Trinh

X

1782

TS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

116

Nguyễn Thị Tú

Trinh

X

2598

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

117

Ngô Thị Thanh

Trúc

X

1783

TS

GV

KTTN-MT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

118

Trần Việt Thanh

Trúc

X

2820

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

119

Lương Thị Cẩm

X

1879

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

120

Phan Anh

 

1344

TS

PGS

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

121

Quách Dương

Tử

 

2603

ThS

GV

Kinh tế học

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

122

Cao Minh

Tuấn

 

2600

ThS

GV

Kinh tế học

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

123

Huỳnh Thị Kim

Uyên

X

1989

TS

GV

Kinh tế học

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

124

Châu Phương

Uyên

X

2745

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

125

Đoàn Thị Cẩm

Vân

X

1536

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

126

Lê Thị Ngọc

Vân

X

2283

ĐH

CV

Văn phòng khoa

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

127

Trương Thị Ánh

Vân

X

2633

ĐH

CV

Văn phòng khoa

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

128

Lê Quang

Viết

 

1147

ThS

GV

Marketing

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

129

Nguyễn Xuân

Vinh

 

2220

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

130

Hứa Thanh

Xuân

X

1632

TS

GV

Kinh tế học

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

131

Huỳnh Thị Đan

Xuân

 

1988

ThS

GV

KTNN

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

132

Trương Khánh Vĩnh

Xuyên

X

1869

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

133

Lê Trần Thiên

Ý

X

2115

TS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

134

Trần Thị Bạch

Yến

X

2279

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

6686656

TRƯỜNG KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn