Biểu mẫu của Khoa Sau đại học: Học viên tham khảo thêm web Khoa Sau đại học

 Biểu mẫu của Khoa Kinh tế

Quy định - quy trình

1

- Quy trình bảo vệ luận văn

2

- Chương trình bảo vệ luận văn

3

- Quy định về việc thực hiện kiểm tra số liệu đề tài

Biểu mẫu

1

- Thông tin cá nhận

2

- Kế hoạch học tập toàn khóa

3

- Đơn xin xác nhận học viên

4

- Đơn xác nhận thời gian tập trung học

5

- Đơn xin tạm nghỉ học

6

- Đơn xin học lại

7

- Phiếu đăng ký học lại và thi lại

8

- Giấy đăng ký bảo vệ luận văn

9

- Bảng nhận xét luận văn của cán bộ hướng dẫn

10

- Bảng tóm tắt quá trình học tập, công tác và hoạt động NCKH

11

- Bảng nhận xét luận văn của phản biện

12

- Trang chấp thuận của hội đồng

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

7819603

TRƯỜNG KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn