BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

 ĐT: 0292.3734608

 

 

     Bộ môn Quản trị kinh doanh là bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ. Lực lượng giảng viên cơ hữu của bộ môn hiện có 02 tiến sĩ; 01 giảng viên chính và 12 thạc sĩ. Chuyên ngành đào tạo bậc cử nhân gồm có Quản trị kinh doanh và Kinh doanh thương mại; bậc thạc sĩ có chuyên ngành Quản trị kinh doanh; bậc tiến sĩ có chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Các thành viên của bộ môn là đội ngũ giảng viên giỏi về chuyên môn, năng động, có tâm huyết, tận tụy với nghề, luôn quan tâm cập nhật kiến thức mới và phương pháp giảng dạy mới. Bên cạnh đó, các thành viên của bộ môn cũng có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học, đã và đang thực hiện nhiều hoạt động nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực như quản trị doanh nghiệp, chuỗi giá trị sản phẩm, chiến lược kinh doanh, quản trị nhân sự, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp… 

     Phấn đấu trở thành bộ môn có chất lượng đào tạo phù hợp với chuẩn đầu ra được công nhận bởi các tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục có uy tín trong nước, nhận được sự đánh giá cao của các nhà tuyển dụng.

  • Đóng góp lực lượng nhân sự có trình độ chuyên môn cao ở các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp…
  • Nghiên cứu chuyên sâu trong các lĩnh vực quản trị nhằm nâng cao kiến thức học thuật và hiểu biết về môi trường kinh doanh chung của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập ngày càng cao vào nền kinh tế thế giới.
  • Tạo ra môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên, cung cấp những kiến thức và chuyên môn cần thiết để sinh viên có thể đảm nhận tốt các công việc trong lĩnh vực quản trị.
  • Thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua hoạt động tư vấn của giảng viên, tích cực làm cầu nối với các đơn vị tuyển dụng và sử dụng lao động bên ngoài nhà trường nhằm giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận thực tiễn và làm quen với công việc.


CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

 HỌC PHẦN ĐẢM NHẬN

TT

Tên học phần

MSHP

1

Quản trị doanh nghiệp đại cương

KT005

2

Quản lý dự án đầu tư đại cương

KT006

3

Quản trị học

KT103

4

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

KT120

5

Phân tích định tính trong kinh doanh

KT121

6

Quản trị nguồn nhân lực

KT204

7

Quy hoạch tuyến tính

KT205

8

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

KT206

9

Mô phỏng tính huống trong kinh doanh

KT207

10

Quan hệ thông tin doanh nghiệp

KT208

11

Tâm lý quản lý

KT210

12

Quản trị chuỗi cung ứng

KT230

13

Quản trị chất lượng sản phẩm

KT345

14

Quản trị chiến lược

KT346

15

Quản trị quan hệ khách hàng

KT358

16

Quản trị sản xuất

KT360

17

Quản trị thương mại

KT362

18

Quản trị văn phòng

KT363

19

Kinh doanh nông nghiệp

KT379

20

Hành vi tổ chức

KT431

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

6686537

TRƯỜNG KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn