Các khóa đào tạo ngắn hạn (Click vào tên để xem miêu tả khóa học)


1. Kế toán trưởng doanh nghiệp/kế toán trưởng nhà nước

2. Thực hành nghiệp vụ khai báo thuế

3. Kế toán căn bản

4. Thực hành kế toán doanh nghiệp

5. Khóa Digital Marketing (Internet Marketing)

6. Khóa Content Marketing

7. Nghiệp vụ ngân hàng

8. Thực hành mô phỏng ngân hàng (core banking)

9. Thực hành nghiệp vụ nhà hàng

10. Phân tích số liệu trên Stata

11. Phân tích dữ liệu thống kê bằng SPSS

12. Khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên

13. Khóa đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá

14. Khóa quản lý hành chính - nhân sự

15. Khóa nghiệp vụ logistic cơ bản

16. Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

17. Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

18. Giám đốc điều hành - CEO

19. Giám đốc điều hành - CFO

20. Kỹ  năng bán hàng và phục vụ khách hàng

21. Ôn thi chứng chỉ đại lý thuế

22. Kỹ thuật soạn thảo văn bản và lưu trữ

23. Ôn thi chứng chỉ kế toán viên hành nghề

24. Ôn thi chứng chỉ kiểm toán viên hành nghề

25. Chuyên viên xuất nhập khẩu

26. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ công tác thủ quỹ

27. Thư ký - Trợ lý giám đốc

28. Marketing căn bản

29. Quản trị khách sạn quốc tế

30. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ quản lý kinh tế - tài chính

31. Phân tích đầu tư chứng khoán

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

6192379

TRƯỜNG KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn