DANH SÁCH LÃNH ĐẠO KHOA

Hình cá nhân

Họ và tên

MSCB

Chức vụ

Thông tin cá nhân

PGS.TS., GVCC. Võ Văn Dứt

1470

Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TS. Lê Trần Thiên Ý

2115

Phó trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

 

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

2711

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TS. Nguyễn Hồng Diễm

 

2116

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Nguyễn Kim Hạnh

2601

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TS. Phạm Lê Đông Hậu

 

2280

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Trần Thu Hương

 

2748

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TS. Nguyễn Đinh Yến Oanh

 

2383

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PGS.TS.Phan Anh Tú

1344

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Xuân Vinh

 

2220

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Trương Khánh Vĩnh Xuyên

 

1869

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Trần Thị Bạch Yến

2279

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Khoa Kinh doanh quốc tế

Số lượt truy cập

7819448

TRƯỜNG KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn