Tên đề tài luận án: "Nâng cao hiệu quả sản xuất mô hình nuôi tôm mặn lợ ở vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng"

  • Tác giả: NCS. Trần Ngọc Tùng; Khóa: 2011 đợt 2; Mã số NCS: 62091114
  • Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Mã số: 9620115
  • Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Bùi Văn Trịnh, Trường Đại học Cần Thơ
  • Thời gian bảo vệ: 14 giờ 00 ngày 25 tháng 5 năm 2018 (thứ Sáu)
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

7819347

TRƯỜNG KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn