Tên đề tài luận án: "Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam"

  • Tác giả: NCS. Lý Phương Thùy; Khóa: 2015 đợt 1Mã số NCS: P1515005
  • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 62340201
  • Người hướng dẫn chính: Pgs.Ts.Vương Quốc Duy, Trường Đại học Cần Thơ
  • Người hướng dẫn phụ: Pgs.Ts.Phạm Lê Thông, Trường Đại học Cần Thơ
  • Thời gian bảo vệ: 14 giờ 00 ngày 21/12/2021 (thứ Ba)
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Lầu 2, Nhà Điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ
    • Vui lòng nhấp chuột vào đây để xem thông tin về luận án tiến sĩ.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

6191909

TRƯỜNG KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn